Tôi xin quì gối tôn vinh một người
Trước bao áp bức vẫn giữ nụ cười
Tình thần dân tộc sánh cùng tông tổ
Triệu Ẩu, Trưng Vương gương sáng rạng ngời
Chính khí Nữ lưu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Đòi hỏi sự thật, hài tội cường quyền
Bảo vệ môi trường, thương dân cứu nước
Lãnh án mười năm, cương quyết thành nhân*
Vinh danh Mẹ Nấm, xứng danh Rồng Tiên
Lãnh giải Hellman/ Hammett/nhân quyền
Giải Civil Right Defenders 2015
Giải Phụ Nữ Quốc Tế Dũng cảm/ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
Đứng trước Nàng, tôi vô cùng xấu hổ
Tên tôi trong tập thể những nhà văn
Gọi là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Với Ban Chấp Hành co đầu rút cổ
Trên Diễn Đàn Quốc Tế chúng tôi câm!!!
Chúng tôi đang đồng lõa với sát nhân
Mặc Quốc ngữ sắp nói năng như Tàu 
Làm ngơ khi đồng bào đang nô lệ
Lũ chúng tôi là ai? Như Quỳnh miệt thị đi!!!
nguyenngocnhuquynh
Phạm Tương Như
12/12/2017
*Nguyễn Thái Học: "không thành công cũng thành nhân"

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013