tenor
Gởi bạn lính tam biên

Hỡi người bạn lính ta ơi!
công hầu khanh tướng một thời, trắng tay
khác gì một cuộc tỉnh say
tiệc tàn áo mão cân đai chẳng còn
chút hư danh sẽ hao mòn
tàn theo năm, tháng gói tròn nhục thân
dẫu là quan hay là quân
cuối cùng cũng một chỗ nằm quạnh hiu
bến mê bờ giác đò chiều
con thuyền không lái theo triền sóng xô
tiếc gì một tấm khăn sô
mà không tự phủ lên mồ lợi danh
dấu chân trên đá rêu xanh
chính là vết tích cổ thành thịnh suy

ngàn năm hưng phế còn ghi
trăng tròn rồi khuyết biệt ly tương phùng
là chân lý giữa muôn trùng
trong thời loạn thế ai cùng khai tâm
hiểu cho thông giữa thăng trầm
ấy là đã ngộ khơi mầm tịnh yên.
hỡi người bạn lính tam biên
qua cơn binh lửa đời nghiêng nắng chiều
vậy mà sao vẫn không xiêu
giữa trùng vây gió vẫn phiêu diêu đời
vẫn vui với sóng trùng khơi
vẫn nghe biển hát vọng lời non cao
vẫn còn thương khúc đồng dao
một thời trẻ dại mê diều biếc xanh
vẫn còn nhớ bạn đồng hành
núi cao lũng thấp đồng thanh tương cầu
tiếc là tóc đã thay màu
cũng may còn chút nhớ nhau một thời.

Công hầu khanh tướng trò chơi
Qua cầu sinh tử cuối đời trắng tay.

Túy Hà

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013