Thi Ảnh

Nguyễn Tôn Nhan

Hài Nhi - Nguyễn Tôn Nhan

 
Tôi vẫn còn thơ dại
Khi em nở nụ hiền
Tuy gần mà xa ngái
Tuy động mà như nhiên
Tuy vẫn là tứ đại
Mà đã hết não phiền
 
Mười Năm
 
Mười năm qua im vắng quá
Không nghe một tiếng chim kêu
Những gì trên môi và má
Tang thương như một câu Kiều
 
Đêm nay trời như muốn lạnh
Trang thư sách cũ quên nhiều
Đốt đèn, gió lay tiếng khánh
Hình như chuông mõ xanh rêu
 
Rượu uống chưa say, vẫn tỉnh
Lòng không ấm nữa, lạnh ghê
Bến sông nhớ xưa Tư Mã
Đờn ca lệ ướt dây Tỳ.
 
Ba Câu Vần Bằng
 
1.
Dăm cành em nẩy loi thoi
Đong đưa lá dăm mặn mòi
Đàn ai rung hờ xa xôi
 
2.
Hồ xề xang qua sông đi
Mùa xuân lả lơi tay ghì
Mắt ai kéo ướt lông mi
 
3.
Ôi xa mây dài em nằm
Cuối năm đến tận đầu năm
Môi ai mặn mà chè tăm
 
4.
Rồi ta chia tay về thôi
Bốn bề lạnh hết chỗ ngồi
Chân ai nước còn đùa khơi
 
5.
Ngó sơ em đủ thấm mùi
Trước sau lẩy bẩy cuộc vui
Má ai hồng cốm cơm vùi.
 
Nguyễn Tôn Nhan

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013