Thi Ảnh

Lê Nguyên Ngữ

Xuân Này Ta Gặp Bạn - Lê Nguyên Ngữ

Một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn
        Hỏi rằng: Chi đó? Gửi rằng: than
        ("Bán than", Trần Khánh Dư)
 
đâu biết xuân này ta gặp bạn
"một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn"
một chiếc xe thồ than góc phố
đời tèm lem mặt gặp rưng rưng
 
bạn của ta xưa hào sảng lắm
một tấc lưỡi văn uốn tới trời
một núi tiền vung bay cửa sổ
bây giờ than bụi bắt tay rơi
 
đă đành thế sự nhường thay đổi
buồn chi bãi bể hoá nương dâu
mười năm gặp bạn - tiều phu mới
đời đổi nên thương chuyện đổi đời
 
ta nhớ người xưa thời chiến quốc
quần nâu áo vải luận anh hùng
còn nay vương tướng trong trời đất
bạn mãi thồ than có biết không?
 
nếu phải tuổi nhiều mà sức vụng
còn mấy mươi năm bạn học hành?
ví đời cơm áo đâu là trọng
ai nghĩ mình phường giá túi khinh
 
đâu biết xuân này ta gặp bạn
"một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn"
vai tựa cán thồ như cán bút
nghiêng người buổi gặp lệch trời xuân
 
Lê Nguyên Ngữ

TC Trầm Hương 21

Bài mới đăng

Search

Liên Lạc

Ban Điều Hành Trầm Hương:

Xuân Du

Dương Thượng Trúc

Túy Hà

Phạm Tương Như

Songthy

Bài đọc nhiều nhất

Visitor Counter

Ngày Thiết Lập
Visitors Counter
March 1 2013